نوشته‌ها

عوامل لرزش موتور چیست؟

, ,
چه عواملی باعث می شود که موتور با لرزش کار کند؟ به طور کلی موتور یک خودرو باید به صورت روان و خطی کار کند و بدون ارتعاش و لرزش اضافی باشد. در اینجا موارد شایع را ارائه داده ایم تا شامل تمامی خودرو های انژکتوری شود: 1. تنظیم نبودن لقی سوپاپ ه…